top of page

Applied Kinesiology

AK is een manueel analyse-systeem dat via neurologische spiertesten informatie geeft over aangedane zones en een nauwkeurige bepaling van locatie en aard van dysfunctie weergeeft.

Het is een methode waarbij d.m.v neurologische spierfunctietesten een gezondheidsprobleem van de patiënt kan worden geëvalueerd. Het concept is in de loop der jaren aangevuld met kennis en vaardigheden uit andere disciplines (osteopathie, chiropraxie, acupunctuur, orthomoleculaire geneeskunde, neurofysiologie, orthodontie, e.a ). Elk onevenwicht in het lichaam uit zich in een verandering van de neuro-musculaire spiertest. Deze disbalans betreft verschillende niveaus : mechanisch, neurologisch, vasculair, lymfatisch, biochemisch, psycho-emotioneel, electro-magnetisch en allerlei connecties met het gebit en de kaak.

Het testen van een spierfunctie vereist volledige aandacht voor elk detail dat de nauwkeurigheid zou kunnen beïnvloeden. Het spiertesten is een onderzoek dat afhangt van kennis, kundigheid en ervaring van de onderzoeker. Met deze methode moet de osteopaat bekwaam zijn om elke spier van het lichaam op een zuivere en analytische manier te isoleren om correct te testen. Afhankelijk van het klachtenpatroon gaat de osteopaat die met dit testsyteem werkt, alle spieren testen die kunnen in relatie staan met de klachten. Op deze manier kan een perfecte behandeling worden opgesteld voor de gevonden oorzaak van het onevenwicht.

bottom of page